Akcenta top

Maloobchod se v květnu vrátil na předkoronavirové úrovně

Maloobchod se v květnu vrátil na předkoronavirové úrovně
Miroslav Novák
Miroslav Novák

08. 07. 2020

(Komentář k maloobchodním tržbám – květen 2020)

Květnová čísla maloobchodu vypadají na první pohled velmi pozitivně. Tržby meziročně dokonce vzrostly, což je silně v kontrastu například s meziročním propadem průmyslové produkce. Klíčovou otázkou je, zda domácnosti v květnu pouze doháněli odloženou spotřebu z předchozích měsíců a ve druhé polovině roku budou spíše šetřit nebo zda jsou obavy o pokles spotřebitelského apetitu přehnané a v dalších měsících se vrátíme plně na předkoronavirovou trajektorii. Pravda bude pravděpodobně někde uprostřed, ale to musí teprve potvrdit nadcházející měsíce.

Situace v maloobchodu se v květnu vrátila téměř na předkoronavirové úrovně, pokud tedy bereme v potaz meziroční srovnání, kde maloobchodní tržby v květnu po očištění o kalendářní vlivy vzrostly o 2,0 %. Bez očištění maloobchodní tržby meziročně o 0,7 % poklesly. V meziměsíčním srovnání byl v květnu podle předpokladů zaznamenán výrazný nárůst tržeb a to o 11,6 %. Silnou meziměsíční dynamiku lze přitom vysvětlit tím, že v březnu a v dubnu řada domácností byla nucena plánované nákupy kvůli restrikcím odložit a nebo je vůbec nemohla realizovat.

O tom, že se v květnu částečně realizovala odložená spotřeba svědčí prudký meziroční nárůst prodejů za nepotravinářské zboží o 17,7 %, zatímco růst tržeb za potraviny činil jen 2,0 %. Stejný fakt podporují i meziroční čísla, kdy tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,1 %. Tradičně nejvíce rostly nákupy přes internet (33,6 % r/r), ale dařilo se i prodeji výrobků pro domácnost (15,2 % r/r). Naopak meziročně poklesly tržby počítačů, výrobky pro kulturu, sport a rekreaci a s hlubokým poklesem prodejů stále bojovali prodejci oděvů a obuvi (-21,0 % r/r).

Restriktivní omezení se v březnu a v dubnu podepsaly i do výrazného poklesu tržeb za pohonné hmoty a to přes skutečnost, že jejich cena citelně poklesla. V květnu i v tomto směru došlo k určitému narovnání s tím, jak spotřebitelé začali více cestovat a zvýšila se i denní mobilita dojíždění. Konkrétně v květnu tržby za pohonné hmoty vzrostly o 20,5 % m/m, avšak v meziročním srovnání byly tyto tržby stále výrazně nižší o 9,7 %.

Slabá naopak v květnu ještě zůstala situace v segmentu oprav a nákupů motorových vozidel, kde sice došlo k meziměsíčnímu nárůstu tržeb o 17,5 %, ale meziročně byly tržby skoro o třetinu nižší. Situace v tomto segmentu je zpožděna a tržby by zde měly v nejbližších měsících zrychlovat, což platí více pro opravy motorových vozidel.

Květnová čísla maloobchodu vypadají na první pohled velmi pozitivně. Tržby meziročně dokonce vzrostly, což je silně v kontrastu například s meziročním propadem průmyslové produkce. Klíčovou otázkou je, zda domácnosti v květnu pouze doháněli odloženou spotřebu z předchozích měsíců a ve druhé polovině roku budou spíše šetřit nebo zda jsou obavy o pokles spotřebitelského apetitu přehnané a v dalších měsících se vrátíme plně na předkoronavirovou trajektorii. Pravda bude pravděpodobně někde uprostřed, ale to musí teprve potvrdit nadcházející měsíce.

Do you want to know more about our services and products?
Contact us
+420 498 777 770
AKCENTA CZ
the largest payment institution
in Central Europe
I want to become a client
39.000
clients
20
more than
years of experience
By using this website you consent to the storage and use of cookies. More about the protection of personal data.